NewEyes Laser 6G ULTIMATE CUSTOM LASER

Què és New Eyes Laser?

Neweyes és la tècnica més avançada del món capaç de canviar el color de l’iris i, per tant, el color dels ulls, d’una manera segura, eficaç i predictible. Els resultats obtinguts són totalment naturals, i generalment predictible.

Neweyes Laser és una tècnica làser ambulatòria no quirúrgica, i per això, no té les complicacions típiques de la cirurgia intraocular.

Experiencia

El làser NewEyes 6G Ultimate Custom Laser és la millora del nostre últim làser. La Clínica Eyecos suma una experiència de més de 1200 pacients tractats.
La clínica més ha realitzat estudis al voltant d’aquesta tècnica des de fa ja més de 10 anys.

 

Tota aquesta inversió fa que el nostre solució al canvi de color d’ulls sigui la més avançada, segura i efectiva del món.

Seguridad

La Clínica Eyecos focalitza tots els seus esforços a la seguretat del pacient, de tal manera, que no tothom pot ser candidat d’aquest tractament. D’aquesta manera aconseguim un 100% d’èxit en realitzar el tractament sense problemes.

El contratemps pràctic més freqüentment observat ha estat la micro hemorràgia estromal, tot i que és acte limitada en el 100% dels casos. A més es resol de manera espontània, sense deixar alteracions de cap tipus en passar unes hores.

El làser NEWEYES de EYECOS és altament segur, ja que no s’han observat, després de completar la tècnica, canvis refractius, disminució de l’agudesa visual, limitació dels reflexos pupil·lars, uveïtis subagudes o cròniques, o elevacions de la pressió intraocular.

Si bé hi ha un enterboliment de la visió durant aproximadament 4-5 hores després de cada sessió de làser, a causa del efecte miótico de la pilocarpina i de la dispersió del pigment melànic a la cambra anterior, aquesta es recupera totalment sense molèsties remarcables. En tres ocasions, per persistir una lleu iritis amb restes de pigment en l’humor aquós, la visió va trigar un màxim de 48 hores a restablir-se.

El nivell d’eficàcia del làser NEWEYES és molt elevat. De forma instantània aconsegueix el canvi del color de l’iris, passant del marró al verd o blau.

En el 100% dels casos s’ha aconseguit la finalitat perseguida d’eliminar per complet el pigment melànic de la cara anterior de l’iris, de manera que el color dels ulls del pacient s’ha transformat de forma evident, encara que discreta, respecte al color inicial. En tots els casos la tonalitat aconseguida ha estat ostensiblement més clara que l’original del color marró.

Un cop demostrada la seguretat i l’eficàcia del làser NEWEYES, hem d’abordar el tema del seu nivell de predictibilitat. Abans de començar el tractament s’adverteix al pacient que NO POT ELEGIR el color final.

Aquest pot variar des del verd al blau, amb les seves respectives gammes de tonalitats. Si bé la predictibilitat pràctica de NEWEYES és del 100%, pel que fa a aconseguir la despigmentació de l’iris, no és tan elevat el nivell de predicció del color i to exactes en finalitzar el tractament.

No és el pacient sinó nosaltres els que informarem, el més precís possible, del probable resultat a aconseguir. Per a això ens basem en tres Factors de predicció:

– Grau de pigmentació del pacient
– Comparació fotogràfica amb altres casos ja realitzats.
– Característiques genètiques dels seus familiars.

Vols saber més?