Investigació I+D+I

Investigació científica

Investigació científica en l’àmbit de l’oftalmologia

En l’actualitat els principals programes en marxa són els següents:

engineering-es

optics-en

genetics-es

pharma-es

science-es

apps-es

medialeb-es

store-es

Recerca constant per a la millora de NewEyes Laser i tots els seus productes complementaris

Les conclusions dels nostres estudis científics es donaran a conèixer públicament mitjançant comunicacions a congressos nacionals i internacionals i publicacions científiques.