Cost i forma de pagament

Cost segons fases a realitzar:

LASER NEWEYES Sessions completes

Nivells 1,2 & 3.        3.325€
Nivell 4.                       4.325€
Ulls de grau 1, 2 i 3 en una FASE (4 dies).
Ulls de grau 4 en dos FASES, fase 1 (4 dies) i fase 2 (4 dies).

Pots fer el pagament en efectiu, Paypal o amb targeta de crèdit.