I. PRINCIPI DE CONFIDENCIALITAT
Qualsevol dada relativa als nostres pacients és tractat per part dels nostres professionals amb la màxima discreció, de la mateixa manera, les històries clíniques dels mateixos són exhaustivament protegides atenent en cada moment les directrius legals sobre això.

II. BASE CIENTÍFICA DEL TRACTAMENT
Cada cas és valorat de manera individual per l’especialista que va tractar el pacient així com per la resta de l’equip mèdic i optomètric. Es duen a terme les proves mèdiques oportunes per a un diagnòstic precís i una indicació terapèutica personalitzada. Tot això, així com la pròpia evolució del pacient, quedarà reflectit en l’historial mèdic.

III. INFORMACIÓ CLARA I EXHAUSTIVA
Els nostres pacients reben, tant verbalment com per escrit, abans del començament del tractament o operació quirúrgica, informació extensa i real del procés al qual van a sotmetre, possibles alternatives a aquest, resultats que es poden esperar -evitant falses expectatives-, temps de recuperació , possibles riscos personalitzats que comporta, etc. Aquesta informació és recollida puntualment en un consentiment informat, que és llegit al costat del Metge, que aclarirà qualsevol dubte que pugui sorgir i posteriorment signat pel pacient.

IV. COMPROMÍS AMB EL PACIENT
Els nostres pacients són tractats amb sistemes mèdics i quirúrgics innovadors i científicament provats, a més de ser atesos per professionals de màxim nivell. Per complir aquestes premisses Eyecos realitza constantment un important esforç humà i econòmic que ha aconseguit el seu clar posicionament en el sector.

V. GARANTIES DE SEGURETAT
Tots els nostres centres compleixen els requisits tècnics i legals que exigeix ​​la legislació vigent. Totes les intervencions quirúrgiques són efectuades per cirurgians oftalmòlegs refractius en possessió del títol oficial d’especialista expedit pel ministeri de Sanitat espanyol. Les operacions són dutes a terme sempre en quiròfans, de clíniques i hospitals acreditats, perfectament equipats per realitzar les intervencions quirúrgiques.

VI. SEGUIMENT MÈDIC I PSICOLÒGIC
Els pacients de Eyecos són supervisats en tot moment per personal mèdic qualificat així com pel nostre equip d’optometristes especialistes en l’àrea de la cirurgia refractiva. Així mateix, disposen de línies telefòniques d’atenció tant mèdica com optomètrica on trobar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.

VII. MENORS D’EDAT
Eyecos evita realitzar intervencions quirúrgiques a menors de 18 anys. No obstant això, compten amb el nostre assessorament mèdic, pel que fa a oftalmologia refractiva, aquells joves que presentin defectes refractius i desitgin un òptim control.